Om Kybri

Kybris hovedmålsetting er å bidra til organisasjonsutvikling for offentlig og privat virksomhet på en meningsfull og effektiv måte. 

Kybri bruker Møtedesign og fasilitering som virkemiddel – for å skape konstruktive løsninger og resultater. Praksisen tar utgangspunkt i eksisterende kompetanse, og fører til aktiv involvering og deltagelse. Dette er også nyttige verktøy for bedre teamarbeid og arbeid med lederutvikling.

Kybri planlegger og fasiliterer også digitale møter, workshops og samlinger. Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan dette kan gjøres!

Kybri drives av Mathilde Blichfeldt Mjønes (CV), som har sin fasilitatorutdannelse fra Facilitator/Anne W. Carlsen i Aarhus. Hun har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), og har siden 2015 jobbet som fasilitator og prosesskonsulent. Mathilde er assosiert partner i SoCentral – nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon. Kybri er partner i Pådriv – en samfunnsdugnad for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige.

Kybri benytter underleverandører ved behov, og samarbeider gjerne med andre aktører for å få løst oppgaver (bl.a. SoCentral, Pådriv, AVEC Design, Esther Buchmann (Visuelle Notater), Giovanni Sgobaro, Mjønes Tekst og Levende strek), og er medlem av nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral, som har sine kontorlokaler på Sentralen i Oslo.

FNs bærekraftsmål nr 17, Samarbeid for å nå målene, ligger til grunn for Kybris virksomhet (les mer om dette).

STL Kosmorama bilde av Mathilde

Eksempler på oppgaver Kybri utfører:    

Kursvirksomhet

Møtedesign og fasilitering

Prosess- og prosjektledelse

Design og gjennomføring av workshops og arbeidskonferanser

Arrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral  – i samarbeid med SoCentral

Ta kontakt med Kybri for å høre hva vi kan bidra med og for referanser

Lurer du på hvilke virksomheter som har benyttet seg av Kybris tjenester? Se en oversikt over Kybris kunder her.