Om Kybri

FNs bærekraftsmål nr 17, Samarbeid for å nå målene, ligger til grunn for Kybris virksomhet, i både små og store prosjekter. Kybri benytter fasilitering som verktøy i arbeidet med bærekraftig utvikling, er partner i Pådriv, og bidrar her bl.a. som prosjektleder og fasilitator.

I ulike prosjekter Kybri har fasilitert, kommer det tydelig fram at sektorovergripende samarbeid (samskaping) er et viktig virkemiddel og metode for å løse komplekse samfunnsutfordringer – for å skape konstruktive løsninger og resultater. Praksisen tar utgangspunkt i eksisterende kompetanse, og fører til aktiv involvering og deltagelse. Dette er også nyttige verktøy for bedre teamarbeid og arbeid med lederutvikling. Kybri planlegger og fasiliterer også digitale møter, workshops og samlinger. Ta kontakt om du vil høre mer om hvordan dette kan gjøres!

Kybri drives av Mathilde Blichfeldt Mjønes (CV), som har sin fasilitatorutdannelse fra Facilitator/Anne W. Carlsen i Aarhus. Hun har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), og har siden 2015 jobbet som fasilitator og prosesskonsulent. Mathilde er assosiert partner i SoCentral – nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon.

Kybri benytter underleverandører ved behov, og samarbeider gjerne med andre aktører for å få løst oppgaver (bl.a. SoCentral, Pådriv, AVEC Design, Esther Buchmann/Visuelle Notater, Giovanni Sgobaro, Mjønes Tekst og Levende strek). Kybri har sine kontorlokaler hos SoCentral på Sentralen i Oslo.

STL Kosmorama bilde av Mathilde