Møtedesign og fasilitering

 

Et fasilitert møte, workshop eller prosess skal engasjere, involvere, motivere, og ikke minst gi resultater deltakerne føler et eierskap til. Med dette som utgangspunkt designer og fasiliterer Kybri skreddersydde prosesser, nettverkssamlinger og arbeidskonferanser. 

Eksempler på oppgaver Kybri utfører:

  • Kursvirksomhet
  • Prosess- og prosjektledelse
  • Møtedesign og fasilitering (digitalt og analogt)
  • Design og gjennomføring av workshops og arbeidskonferanser

Eksempel på produkt levert av Kybri som prosjektleder (storyboard/illustrasjoner: Esther Buchmann, manus: Mjønes Tekst):

Hvilke oppgaver trenger din virksomhet å løse?

Hvordan skal dere klare å jobbe sammen for å nå et felles mål?

Skulle du ønske dere hadde mer kompetanse om møtedesign og fasilitering i virksomheten?

Hvilke aktører (interne/eksterne) må samles for å kunne løse utfordringene dere er stilt ovenfor? 

Ta kontakt med Kybri for mer informasjon og referanser.