Møtedesign og fasilitering

Er dårlig gjennomførte møter en tidstyv i din virksomhet? 

Vet du hva som er utfordringen med møter/prosesser i din virksomhet?

Skulle du ønske dere hadde mer kompetanse om møtedesign og fasilitering i virksomheten?

Et fasilitert møte, workshop eller prosess skal engasjere, involvere, motivere, og ikke minst gi resultater deltakerne føler et eierskap til. Med dette som utgangspunkt designer og fasiliterer Kybri skreddersydde prosesser, nettverkssamlinger og arbeidskonferanser. Dette kan også gjøres digitalt – ta kontakt om du vil vite mer om hvordan.

Kybri gjennomfører også virksomhetsinterne kurs i Møtedesign og fasilitering. Gjør det lettere for andre å ta i bruk sin kompetanse – slik at alle kan få gjøre det de er best på – sammen!

Ta kontakt for å høre mer om hva Kybri kan bidra med som fasilitator, hvordan virksomhetsinterne kurs kan legges opp, og for referanser.