Møtedesign og fasilitering – lynkurs i moduler

For å tilpasse seg ledere og andres stramme tidsskjema, gjennomfører Kybri også virksomhetsinterne lynkurs. Innholdet tilpasses virksomhetens behov, og gjennomføres i korte, avgrensede moduler. Gjennom modulene får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter og prosesser.

Anbefalt tid pr modul er minimum 3 timer. Ta kontakt for å høre mer om hvordan dette kan legges opp.

Eksempler på moduler/innhold på lynkurs:

  • Introduksjon til Møtedesign og fasilitering
  • Fasilitering vs. møteledelse
  • Feedback og tilbakemelding
  • Aksjonslæring og ulike læringsstiler
  • Hva skal/skal ikke fasiliteres i deres virksomhet?
  • Møtedesign i praksis – praktiske øvelser med tilbakemelding