Kurs i møtedesign og fasilitering

Kurs i møtedesign og fasilitering for KMD

Skulle du ønske dere hadde mer kompetanse om møtedesign og fasilitering i virksomheten?

Bruker dere samme språk og modeller når dere designer og fasiliterer møter/samlinger? 

Har du lyst til å lære noen enkle triks du kan ta i bruk i egen arbeidshverdag? 

Kybri arrangerer virksomhetsinterne kurs for å spre enkle, effektive verktøy og øvelser – og god praksis for fasilitering.

Sagt om kurset: 

«Et slikt kurs hever nivået på viktige prosesser» 

 «Fin blanding av teori, praksis og ikke minst relasjonsbygging. God kursholder»

«Dette bidrar til refleksjon som gjør at man kan lede bedre, men også være en bedre deltaker»

«Det kan brukes på så mange områder/settinger, er veldig konkret, morsomt og positivt og engasjerende»

 

Møtedesign og fasilitering – grunnkurs (en dag)

Kurset gir deltagerne en introduksjon til møtedesign og fasilitering, samt en basis for å utvikle seg videre som fasilitator.

Dagen er lagt opp slik at kursleder/underviser fasiliterer deltagerne gjennom ulike øvelser. Gjennom disse får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter, workshops og prosesser.

Ta kontakt for å få satt opp et internt kurs i din virksomhet, og for å få vite mer om kursets innhold og hvilket utbytte du kan forvente at deltakerne og virksomheten sitter igjen med. 

 

Møtedesign og fasilitering – lynkurs 

For å tilpasse seg ledere og andres stramme tidsskjema, gjennomfører Kybri lynkurs i Møtedesign og fasilitering. Innholdet tilpasses virksomhetens behov, og gjennomføres i korte, avgrensede moduler. Gjennom modulene får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter og prosesser.

Anbefalt tid pr modul er minimum 3 timer. Eksempler på moduler/innhold på lynkurs: Skjermbilde 2015-11-03 kl. 11.20.39

  • Introduksjon til Møtedesign og fasilitering
  • Fasilitering vs. møteledelse
  • Aksjonslæring og ulike læringsstiler
  • Hva skal/skal ikke fasiliteres i deres virksomhet?
  • Hvordan lukke (avslutte) møter/prosesser på en god måte?

Ta kontakt for å høre mer om hvordan de ulike kursene kan legges opp.

 

Bakgrunn for Kybris kursvirksomhet

Kybri har tidligere arrangert og holdt kurset Fasilitering i praksis i samarbeid med Facilitator og Anne W. Carlsen. Møtedesign og fasilitering er i stor grad bygget på erfaringer og lærdommer herfra, samt på innspill mottatt av tidligere kursdeltakere. For den som ønsker å videreutvikle seg som fasilitator, samt lære mer om relasjonen mellom fasilitator og gruppen, anbefales Facilitators kurs Fasilitering av fellesskap.

Har du spørsmål om kursene eller ønsker å vite mer om hva møtedesign og fasilitering er og kan gjøre for din virksomhet? Ta kontakt for mer informasjon og referanser.

 

Digitale kurs

Under pandemien gjennomførte Kybri digitale kurs (på Zoom/Teams) i bl.a. disse temaene: 

  • digital fasilitering
  • digital møteledelse 
  • møtedesign og fasilitering 

Også de digitale kursene ble lagt opp slik at deltagerne fikk utvekslet erfaringer i grupper og testet praktiske verktøy til bruk i egen arbeidshverdag. 

Tilbakemeldinger fra digitale kurs (høsten 2020):

«Totalt sett: Veldig nyttig! Hele offentlige Norge burde fått et slikt kurs nå 🙂 «

«Mathilde var ekstremt dyktig. Godt forberedt, tydelig.»