Kunder

Lurer du på hvem Kybri har jobbet med? Dette er noen av de virksomhetene som til nå har benyttet seg av Kybris tjenester:

 • Akershus fylkeskommune (Interreg Europe)
 • Asker kommune
 • BbHugme
 • Dansens Hus, Oslo
 • Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning)
 • DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon)
 • FERD SE
 • FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
 • Helsedirektoratet
 • IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
 • Innovasjonsdistrikt Hovinbyen
 • Innovasjon Norge
 • KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
 • Kulturetaten, Oslo kommune
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Norges kommunerevisorforbund (NKRF)
 • Oslo Business Region
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Pådriv
 • Riksrevisjonen
 • Samfunnsviterne
 • SoCentral
 • STL Trondheim (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)
 • Sykehusklovnene
 • UDI (Utlendingsdirektoratet)
 • UNE (Utlendingsnemda)
 • Unge funksjonshemmede
 • Velferdsetaten, Oslo kommune

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvilke oppdrag Kybri har utført for den enkelte virksomhet, og for referanser.