Prosesstøtte

Hvilke oppgaver trenger din virksomhet å løse?

Hvordan skal dere klare å jobbe sammen for å nå et felles mål?

Hvilke aktører (interne/eksterne) må samles for å kunne løse utfordringene dere er stilt ovenfor?

 

Få et nytt blikk på deres utfordringer. Ta kontakt med Kybri for mer informasjon og referanser.

Eksempler på oppgaver Kybri utfører:

Eksempel på produkt levert av Kybri som prosjektleder (storyboard/illustrasjoner: Esther Buchmann, manus: Mjønes Tekst):