Fasilitering som problemløser

Som fasilitator kan man legge til rette for prosesser som bryter med tradisjonell sektortankegang, og åpner opp mellom siloer. Kybri setter nå opp Fasilitering som problemløser som endagskurs. Underviser Mathilde Blichfeldt Mjønes vil dele erfaringer fra egne prosjekter og arbeid (herunder inkluderingsdager på SoCentral, Pådriv og prosessen sjumilssteget).

Kurset er lagt opp som en blanding av foredrag og øvelser. Deltagerne vil også få muligheten til å jobbe med konkrete utfordringer/muligheter i eget arbeid.

Det er ingen forutsetning, men en fordel å ha noe kjennskap til fasilitering fra tidligere (f.eks. gjennom å ha deltatt på grunnkurs i møtedesign og fasilitering eller lignende). 

Ta kontakt for å høre mer om kurset og muligheten for å sette dette opp som virksomhetsinternt kurs.