Kurs

Møtedesign og fasilitering 21.-22. september 2017 (Oslo)

I 2017, holdt Kybri kurset under. Ta kontakt dersom du er interessert i å høre mer om hva slags kurs Kybri tilbyr nå, eller les mer om virksomheten på denne siden.

——————

Erfaringer fra tidligere avholdte kurs, viser at mange har behov for enkle, effektive verktøy og øvelser som kan brukes i det daglige arbeid. I «vanlig» møtevirksomhet. Kurset er et forsøk på å møte dette kompetansebehovet.

Ved å tenke gjennom hvorfor man møtes, hva man ønsker å oppnå, og hvem som skal møtes, er mye gjort. Men, noen ganger bør man også tillate seg å bruke litt tid på hvordan. Ta regien. Først designe, så fasilitere.

 

Møtedesign og fasilitering er Kybris grunnkurs. Kurset går over to sammenhengende dager, og gir deltagerne en introduksjon til møtedesign og fasilitering, og en basis for å kunne benytte fasilitering i egen virksomhet. Erfaringer fra tidligere avholdte kurs, viser at mange har behov for enkle, effektive verktøy og øvelser som kan brukes i det daglige arbeid. I «vanlig» møtevirksomhet. Kurset er et forsøk på å møte dette kompetansebehovet.

Kurset er lagt opp slik at underviser Mathilde B. Mjønes fasiliterer deltagerne gjennom ulike øvelser. Gjennom disse får deltagerne praktisert og øvet på fasilitering, samt på å designe møter, workshops og prosesser. Noen av deltagerne gis mulighet til å fasilitere en større øvelse de øvrige deltagerne deltar i, noe som gir verdifull læring for alle.

 

Innhold

Gjennom kurset får du kunnskap, verktøy og økt bevissthet om hvordan du kan bruke fasilitering til å gjøre møter og andre former for arbeidsprosesser mer effektive, fruktbare, lærende, kreative og verdiskapende for deltagerne, for deg selv, og for din arbeidsplass.

Kurset har bl.a. disse overskriftene:

motedesign-og-fasilitering-jpg

  • Introduksjon til fasilitering
  • Introduksjon til møtedesign
  • Hva skal/skal ikke fasiliteres?
  • Hva må man kunne som fasilitator?
  • Hvilke verktøy har en fasilitator bruk for?
  • Hvordan lukke (avslutte) et møte/prosess?

 

Utbytte

Når du har gjennomført grunnkurset, vil du ha fått en basis som gjør deg klar til å designe møter og fasilitere prosesser i ditt eget arbeid. Du har fått grunnleggende kunnskap om møtedesign og fasilitering, samt en idé om hva som skal fasiliteres og hva som ikke skal det.

 

«Et slikt kurs hever nivået på viktige prosesser» 

«Dette bidrar til refleksjon som gjør at man kan lede bedre, men også være en bedre deltaker»

«Fin blanding av teori, praksis og ikke minst relasjonsbygging. God kursholder»

«Det kan brukes på så mange områder/settinger, er veldig konkret, morsomt og positivt og engasjerende»

 

(sagt av tidligere deltakere på virksomhetsinternt kurs)

 

Pris

Kr. 10.000.
Beløpet dekker undervisning, kursmaterialer og forpleining.

Det gis 10 % rabatt dersom to eller fler fra samme virksomhet melder seg på samtidig.

Er du medlem av Samfunnsviterne? Les mer her om rabatt ved påmelding.

Legg til i din kalender 01/25/2016 09:00 AM 01/25/2016 11:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event
Example of a new line
Location of the event Organizer Organizer e-mail false MM/DD/YYYY

MELD DEG PÅ HER!

Søk i arrangementer