Annet

Inkluderingsdager på SoCentral

Velkommen til inkluderingsdager på SoCentral i 2018!

Hvem kan delta?
Deltakelse er åpent for alle som jobber med inkludering! Registrer deg for invitasjoner her: http://eepurl.com/c8VcV1

Deltakerne på inkluderingsdagene jobber med inkludering og mangfold i Oslo og omegn, og ønsker å skape nye og bedre løsninger sammen med andre.

De kan jobbe som veiledere og saksbehandlere i kommunen, eller på et høyere administrativt nivå i offentlig sektor. De kan være gründere og sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv, representanter for målgruppen selv, forskere og akademia, eller andre som ønsker å bruke sin plattform for å inkludere.

De kan jobbe med inkludering av ungdommer og unge voksne, nylig ankomne flyktninger og innvandrere, flyktninger og innvandrere med lang botid i Norge, kvinner med minoritetsbakgrunn, familier og barn med minoritetsbakgrunn, eller andre målgrupper.

Hvorfor inkluderingsdager?

Inkluderingsdagene skaper en regelmessig møteplass folk som jobber med inkludering kan møtes en gang i måneden, og over tid bygge tillit og relasjoner – og etterhvert også inngå nye samarbeid. Du kan delta hver gang, eller når det passer.

Møteplassene skal samtidig inspirere og tilføre kompetanse til deltakerne, og bidra til å lage en kultur for at man hjelper og deler med hverandre.

På den måten løfter vi inkludering og mangfold som felt i hele Oslo.

Inkluderingsdager på SoCentral fasiliteres av Kybri og SoCentral.

Møteplassen arrangeres i samarbeid med Oslo kommune,
og støttes av tilskuddsordning for inkluderingstiltak. (Enhet for mangfold og integrering – OXLO)

Legg til i din kalender 01/25/2016 09:00 AM 01/25/2016 11:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event
Example of a new line
Location of the event Organizer Organizer e-mail false MM/DD/YYYY

MELD DEG PÅ HER!

Søk i arrangementer