Kurs

Fasilitering i praksis – tredagers grunnkurs i fasilitering (14-16. oktober 2015)

I 2015, holdt Kybri kurset under, i tett samarbeid med Anne W. Carlsen i Facilitator. Ta kontakt dersom du er interessert i å høre mer om hva slags kurs Kybri tilbyr nå, eller les mer om virksomheten på denne siden.

————————————————————————————————————————————

Fasilitering i praksis er vårt tredagers grunnkurs, som gir deg et solid faglig fundament for din fasiliteringspraksis.

Kurset utgjør sammen med påbygningskurset Fasilitering av fellesskap en utdannelse, som gir mulighet til å bli sertifisert som fasilitator, og få papirer på at man lever opp til Facilitators profesjonelle krav og standarder for fasilitering.

Målgruppe

Konsulenter, prosjektledere, undervisere, og andre som ønsker å utvikle sine praktiske ferdigheter i å fasilitere effektive og dynamiske møter, workshops, utviklings- og læreprosesser.

Innhold

Gjennom kurset får du kunnskap, verktøy og økt bevissthet om hvordan du kan bruke fasilitering til å gjøre møter og andre former for arbeidsprosesser mer effektive, fruktbare, lærende, kreative og verdiskapende for deltagerne, for deg selv, og for din arbeidsplass.

Programmet i overskrifter

  • Hva er fasilitering? Definisjoner, metaforer og modeller for fasilitering
  • Kjerneverdier i fasilitering
  • Det fasiliterende skillset og mindset
  • Den lille og den store modell for fasilitering
  • Fasilitatorrollen og fasilitatorens kjernekompetanse
  • Fasilitatorens verktøykasse: metoder, verktøy og materialer til profesjonell fasilitering
  • Praktisk fasilitering og feedback

Undervisningen tar utgangspunkt i dine og de øvrige deltagernes personlige interesser og læringsbehov som fasilitatorer.

Utbytte

Når du har gjennomført grunnkurset, vil du være klar til å fasilitere prosesser i ditt eget arbeid. Du har fått solid basiskunnskap om fasilitering, en verktøykasse med metoder og redskaper til bruk for fasilitering, samt en modell, som du kan bruke til å designe forskjellige typer prosesser – fra korte møter til langvarige prosjekter. Samtidig vil du ha blitt mer bevisst på dine styrker og utviklingspotensialer i rollen som fasilitator og ha fått idéer til hvordan du kan fortsette din læring og utvikling.

Last ned kursinformasjon om 14-16. oktober 2015

Legg til i din kalender 01/25/2016 09:00 AM 01/25/2016 11:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event
Example of a new line
Location of the event Organizer Organizer e-mail false MM/DD/YYYY

MELD DEG PÅ HER!

Søk i arrangementer