Kurs

Fasilitering i praksis 14.-16. september 2016 (Oslo)

I 2016, holdt Kybri kurset under, i tett samarbeid med Anne W. Carlsen i Facilitator. Ta kontakt dersom du er interessert i å høre mer om hva slags kurs Kybri tilbyr nå, eller les mer om virksomheten på denne siden.

—————————————————————————————-

Fasilitering i praksis er vårt tredagers grunnkurs, som gir deg et solid faglig fundament for din fasiliteringspraksis.

Kurset utgjør sammen med påbygningskurset Fasilitering av fellesskap en utdannelse, som gir mulighet til å bli sertifisert som fasilitator, og få papirer på at man lever opp til Facilitators profesjonelle krav og standarder for fasilitering.

Lars, Steinar og Tale

Målgruppe

Prosjektledere, undervisere, konsulenter og andre som ønsker å utvikle sine praktiske ferdigheter i å fasilitere effektive og dynamiske møter, workshops, utviklings- og læreprosesser.

Innhold

Gjennom kurset får du kunnskap, verktøy og økt bevissthet om hvordan du kan bruke fasilitering til å gjøre møter og andre former for arbeidsprosesser mer effektive, fruktbare, lærende, kreative og verdiskapende for deltagerne, for deg selv, og for din arbeidsplass.

Programmet i overskrifter

  • Hva er fasilitering? Definisjoner, metaforer og modeller for fasilitering
  • Kjerneverdier i fasilitering
  • Det fasiliterende skillset og mindset
  • Den lille og den store modell for fasilitering
  • Fasilitatorrollen og fasilitatorens kjernekompetanse
  • Fasilitatorens verktøykasse: metoder, verktøy og materialer til profesjonell fasilitering
  • Praktisk fasilitering og feedback

Undervisningen tar utgangspunkt i dine og de øvrige deltagernes personlige interesser og læringsbehov som fasilitatorer.

Utbytte

Når du har gjennomført grunnkurset, vil du være klar til å fasilitere prosesser i ditt eget arbeid. Du har fått solid basiskunnskap om fasilitering, en verktøykasse med metoder og redskaper til bruk for fasilitering, samt en modell, som du kan bruke til å designe forskjellige typer prosesser – fra korte møter til langvarige prosjekter. Samtidig vil du ha blitt mer bevisst på dine styrker og utviklingspotensialer i rollen som fasilitator og ha fått idéer til hvordan du kan fortsette din læring og utvikling.

 

Evaluering fra tidligere deltakere:

«Et slikt kurs hever nivået på viktige prosesser» 

«Dette bidrar til refleksjon som gjør at man kan lede bedre, men også være en bedre deltaker»

«Fin blanding av teori, praksis og ikke minst relasjonsbygging. God kursholder»

«Det kan brukes på så mange områder/settinger, er veldig konkret, morsomt og positivt og engasjerende»

 

Læringsstiler

Pris

Kr. 15.000 eks mva.
Beløpet dekker undervisning, kursmaterialer og forpleining.

Det gis 10 % rabatt dersom to eller fler fra samme virksomhet melder seg på samtidig.

Er du medlem av Samfunnsviterne, se her for info om rabattordning.

 

Legg til i din kalender 01/25/2016 09:00 AM 01/25/2016 11:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event
Example of a new line
Location of the event Organizer Organizer e-mail false MM/DD/YYYY

MELD DEG PÅ HER!

Søk i arrangementer