5 år med Kybri

30 workshops

40 kurs i fasilitering

7 arbeidskonferanser 

3 informasjonsfilmer

Flere strategiprosesser

Sparring på små og store oppgaver 

Etablering av inkluderingsdagene i Oslo og Rogaland, i tett samarbeid med SoCentral

Utallige møter mellom mennesker 

Utallige møter mellom mennesker. Når jeg nå forsøker å oppsummere de 5 første årene med Kybri, er det dette siste jeg sitter igjen med. Alle menneskemøtene.

De siste dagene, ukene, månedene, har vi fortsatt å møte hverandre. Vi har utvekslet ideer og jobbet sammen om å skape nye løsninger, også digitalt. For egen del har mye av utprøvingen foregått gjennom byutviklingsprosjektet Pådriv. God møteledelse, tydelig regi og aktiv involvering av deltakere, er om mulig enda viktigere når vi møtes digitalt. Det er så lett å miste tråden og engasjementet, om det ikke fungerer på nett. Men vi prøver. Og, det fungerer. Også digitalt. 

Framover må vi gjøre begge deler. Vi vet vi bør og må reise mindre, og har fått et realt dytt bak til å se hvordan vi kan klare omstillingen. Som eksempel var Kybri «teknisk fasilitator» i Oslo, på et frokostmøte i Kongsberg, med deltagere fra hele landet. Og på den digitale inkluderingsdagen i april, var vi plutselig rundt 200 deltagere, mot 40 til vanlig. Vi må selvfølgelig også regne på klimaavtrykk når vi gjennomfører digitalt, men det er helt klart at dette åpner for noen nye og spennende muligheter – og nye møter mellom mennesker.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere og kunder gjennom disse 5 årene. Og tusen takk til dere jeg har møtt. Jeg gleder meg til å arrangere og fasilitere analoge kurs, konferanser og prosesser igjen, men setter også pris på det digitale, og på å få være med på endringen som skjer.

Og med det sagt, går jeg for 5 nye år, med Kybri. Og for flere møter, mellom mennesker.

Vi sees.

Skriv en kommentar