Bærekraftig utvikling

Kybri benytter fasilitering som verktøy i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Eksempler på hvordan Kybri jobber med bærekraftig utvikling i praksis, er som med-arrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral, og som fasilitator av Pådriversamlinger for Pådriv (en samfunnsdugnad for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo).

I ulike prosjekter Kybri har fasilitert, kommer det tydelig fram at sektorovergripende samarbeid (samskaping) er et viktig virkemiddel og metode for å løse komplekse samfunnsutfordringer.

FNs bærekraftsmål nr 17, Samarbeid for å nå målene, ligger til grunn for Kybris virksomhet, i både små og store prosjekter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke vises