Om Kybri

Kybris hovedmålsetting er å bidra til organisasjonsutvikling for offentlig og privat virksomhet på en meningsfull og effektiv måte.

Kybri bruker Møtedesign og fasilitering som virkemiddel – for å skape konstruktive løsninger og resultater. Praksisen tar utgangspunkt i eksisterende kompetanse, og fører til aktiv involvering og deltagelse. Dette er også nyttige verktøy for bedre teamarbeid og arbeid med lederutvikling.

Kybri drives av Mathilde Blichfeldt Mjønes (CV), som ble sertifisert fasilitator i 2013. Hun har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), og har siden 2015 jobbet som fasilitator og prosesskonsulent. Kybri samarbeider gjerne med andre aktører for å få løst oppgaver (bl.a. SoCentral, Pådriv, Esther Buchmann (Visuelle Notater), Giovanni Sgobaro og Mjønes Tekst).

Kybri er medlem av nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral, som har sine kontorlokaler på Sentralen i Oslo.

FNs bærekraftsmål nr 17, Samarbeid for å nå målene, ligger til grunn for Kybris virksomhet (les mer om dette).

Eksempler på oppgaver Kybri utfører:    STL Kosmorama bilde av Mathilde

Kursvirksomhet

Møtedesign og fasilitering

Prosess- og prosjektledelse

Design og gjennomføring av workshops og arbeidskonferanser

Arrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral  – i samarbeid med SoCentral

Ta kontakt med Kybri for å høre hva vi kan bidra med og for referanser

Lurer du på hvilke virksomheter som har benyttet seg av Kybris tjenester? Se en oversikt over Kybris kunder her.