Fasilitering som problemløser

Som fasilitator kan man legge til rette for prosesser som bryter med tradisjonell sektortankegang, og åpner opp mellom siloer. Kybri setter nå opp Fasilitering som problemløser som endagskurs. Underviser Mathilde Blichfeldt Mjønes vil dele erfaringer fra egne prosjekter og arbeid (herunder inkluderingsdager på SoCentral, Pådriv og prosessen sjumilssteget). Kurset er lagt opp som en blanding … Fortsett å lese Fasilitering som problemløser