«Dette vil jeg anbefale til mange. Bedre resultater, mer effektivitet og større arbeidsglede er godt for alle å lære teknikker for å få til.»
– tidligere kursdeltaker

Neste kurs

5 år med Kybri

30 workshops 40 kurs i fasilitering 7 arbeidskonferanser  3 informasjonsfilmer Flere strategiprosesser Sparring på små og store oppgaver  Etablering av inkluderingsdagene i Oslo og Rogaland, i tett samarbeid med SoCentral Utallige møter mellom mennesker  Utallige møter mellom mennesker. Når jeg nå forsøker å oppsummere de 5 første årene med Kybri, er det dette siste jeg […]

Bærekraftig utvikling

Kybri benytter fasilitering som verktøy i arbeidet med bærekraftig utvikling. Eksempler på hvordan Kybri jobber med bærekraftig utvikling i praksis, er som med-arrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral, og som fasilitator av Pådriversamlinger for Pådriv (en samfunnsdugnad for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo). I ulike prosjekter Kybri har fasilitert, kommer det tydelig fram […]

Når en liten prosess vokser seg stor

For omtrent et halvt år siden fikk Kybri (jeg) i oppgave å fasilitere en workshop (liten prosess) for et styre i en bedrift. De ønsket en nøytral fasilitator, de ønsket hjelp til å designe workshopen, de ønsket å tenke stort og på samme tid strategisk – og jeg fikk jobben med å tenke det hele […]

Møtet som tidstyv

Jeg hadde tirsdag 2. februar 2017 et kort innlegg på trykk i Aftenposten om møter, som svar på dette debattinnlegget. Teksten, slik den opprinnelig var skrevet (før forkorting) kan leses under:   Takk for debattinnlegg om møter som tidstyv, Aftenposten 27. januar. Ledere og medarbeidere vil kjenne seg igjen i at det arrangeres for mange møter. Jeg er […]

Skal, skal ikke være konsulent

Etter mange års trygt arbeidsforhold i Riksrevisjonen og offentlig forvaltning, har jeg stupt ut i det ukjente, og tilbyr nå min ekspertise på det frie marked. Folk spør meg – har du blitt konsulent nå? Det er mange som har fordommer mot ordet konsulent. De tror at det å være konsulent innebærer at man tilbyr fiks ferdige […]

Kybri er etablert!

I mai 2015 opprettet jeg, Mathilde Blichfeldt Mjønes, Kybri! Gjennom Kybri ønsker jeg å bidra til organisasjonsutvikling innen offentlig og privat virksomhet. Intet mindre, men kanskje mer. Metoden jeg i hovedsak benytter meg av er fasilitering. Fasilitering er ikke et veldig kjent begrep i Norge, men jeg har tro på at dette vil endre seg i […]